Fulufjället

Fulufjällets nationalpark är ett nästintill orört naturområde i södra delen av fjällkedjan. Fjället reser sig som en platå i landskapet, med branta sidor och platt upptill. Här uppe betar inga renar. Därför täcks fjällheden av tjocka lavmattor.

Njupeskärs vattenfall är ett av de högsta i Sverige med sina 93 meter och har en fri fallhöjd på 70 meter. Under årtusenden har vattnet mejslat ut en stor klyfta. Hit kommer de flesta besökare. På toppen av fallet har du en fantastisk utsikt över klyftan och landskapet.

Nationalparken invigdes 2002. Arealen är 38 500 hektar (385 kvadratkilometer) varav två tredjedelar är kalfjäll och fjällhed.

Mer information om nationalparken

Otroligt mycket spännande information om nationalparken hittar du på deras hemsida.

Njupeskär

Njupeskärs vattenfall är 93 meter och därmed ett av Sveriges högsta. Vattnet faller helt fritt 70 meter. I forsdimman intill fallet finns många ovanliga mossor, lavar samt kärlväxter. Flera av dem kräver ständig fukt för att överleva.

Den djupa skåra som skurit sig in i sandstenslagren vid vattenfallet utgör ett skolexempel på bakåtskridande erosion. Några få dagar kring midsommar (vid sommarsolståndet) letar sig solljuset ända längst in till vattenfallet och ger det ett magiskt silverljus. Men detta inträffar bara tidigt på morgonen mellan 03.00-05.00.

Old Tjikko

Old Tjikko är  en gran som växt på samma ställe i 9.550 år.
Granen kan föröka sig och överleva genom att skjuta nya rotskott och det är på det viset denna gran har överlevt sedan den slog rot på Fulufjället strax efter den senaste istiden. Under kalla perioder har granen växt mer som en buske och när klimatet varit mer gynnsamt har den sett ut som ett träd.

Altarringen

På kalfjället finns en ring av stenar som kallas altarringen. Teorier finns att det har varit en samisk kultplats. Men troligen har stenformationen använts för falkfångst. Mest eftertraktade var den ljusa varianten av jaktfalk. En gång om året, i mitten av juli, hålls gudstjänst här.

Den som går vandringsleden Tangsjöleden (22,5 km) kan göra en avstickare mot altarringen (4 km).

Fulufallen

Fulufallen ligger inte i nationalparken, men är ett smultronställe som inte så många känner till. Enkelt tillgänglig bara 1,7 km från parkeringen. På en sträcka av 400m väntar dig inte mindre än 8 forsar och vattenfall med en sammanlagd fallhöjd av 80m. Nästan samma jöjdskillnad som Njupekärs vattenfall. Här flottade man timmer förr i världen.   


Göljån och regnkatastrofen 1997


Det värsta regnovädret i trakten på tusen år drog in över Fulufjället 1997. Blixtar slog ned på Fulufjället mer än 700 gånger! Det kom så mycket regn den natten att stora stenblock lossnade från fjället. Göljån var bara några meter bred men plötsligt fick den ta emot ett vattenflöde motsvarande Dalälvens utlopp vid Älvkarleby.

Vattnet som forsade ner drog med sig sten, sand och grus och fällde träd på sin väg. Ibland la sig träden på tvären och dämde upp vattnet, men snart sprängde vattnet dammen och en stor flodvåg svepte vidare. Vissa träd har gått av flera meter över marken när den stora vågen kom.

I dag går det att besöka Göljån och se spåren efter ovädret. Men nu växer blommor, mossor och lavar på grushögarna som kastades upp.

Leden som går genom Göljådalen är bitvis väldigt svår att gå, och passar bäst för den vane vandraren. (det finns en bok om regnkatastrofen att låna i receptionen)