Din personliga integritet

Vi tar emot bokningar på olika sätt – via vår hemsida, facebook, e-post, telefon osv. I samband med att gästen anger eller lämnar ut personlig information i samband med bokningen är det en ”entydig bekräftande handling”. Därför är det inte nödvändigt för oss att uttryckligen begära tillstånd att behandla personuppgifterna i samband med bokningen.

Vi tar också mot bokningar från tredje part t.ex. BOOKING.COM, EXPEDIA, HOTELS.COM. Då är det dessa företag som äger informationen och vi får tillgång till så mycket information vi behöver för att klara att hantera bokningarna.

Oavsett hur vi får tillgång till personlig information gäller:

  • Vi begränsar oss till att använda uppgifterna endast till vad som är nödvändigt. Telefonnummer och e-post används för att kommunicera med gästen. T.ex. att skicka bokningsbekräftelse. Vid fakturering behöver vi också en postadress.
  • Vi kommer inte att lämna ut personliga uppgifter till tredje part. Om vi ombeds av av dig att boka aktiviteter hos ett annat företag förutsätter vi att du accepterar att vi lämnar ut minsta möjliga av din personliga information.
  • Vi kommer aldrig att använda gästens personliga information för vår egen marknadsföring utan att ha gästens uttryckliga samtycke.
  • Gästen kan alltid kontakta oss för att få sin personliga information borttagen ur samtliga våra system.
  • Gästen kan vid utcheckning be att vi tar bort den personliga information som sparats just för detta bokningstillfälle. Det sker då direkt.